Iron Ore from Mongolia

Худалдагч Уурхай 1 Уурхай 2 Уурхай 3 Уурхай 4 Төмрийн баямал % 62% Эрдэнэт EXW 65% Бичигт 62% Бичигт CFR 62% Эрээн DAF Нийлүүлэх хэмжээ 6700тонн / 2 цуваа 20000 – 30000 тонн 2000 – 2500 тонн Нийлүүлэх бооомт Эрдэнэт Бичигт Бичигт Эрээн Зардлын мэдээлэл Худалдан авагч тээвэр, экспортын зардлыг хариуцана Бичигт хүргэх тээврийн зардал …

Iron Ore from Mongolia Read More »